Klubbkamp Kalmar 1 november 2021

Klubbmästerskap kommer att hållas 2021-11-01

(Nytt datum är 1 november, tidigare var 8 november annonserat)

Klubbmästerskap (om alla är medlemmar hos oss)
1. Team Granaths Black Lady, Fredrik Granath
2. Trumslagarboställets Ester, Lars Linder
3. Sköldstas Elin, Bo Johansson
4. Bengan, Josef Lengyel
5. Viltstjärnans Elton, Kevin Lee
6. Hänjarps Gipsy, Josef Lengyel
Reserver
1. Anki Lars Nilsson
2. Kullajägarns Sauer, Robert Håkansson
3. Pia, Emil Sandberg
4. Milla & Nickes Yksi, Camilla Håkansson
5. Ackers Isco, Evald Andersson