Utställning – Hur går det till?

Utställning

Utställning är ett avelsverktyg som används för att bevara en fin exteriör på rasen och gynna utvecklingen av goda bruksdelar på hunden som gynnar ett långsamtdrivande arbetssätt.

Läs mer om utställning på Svenskadreverklubben.se

Utställning Vimmerby lördag 28 augusti 2019.

Officiell exteriörutställning.Nummerlappsutdelning och mätning från kl 9, bedömning börjar kl 10.
Domare Bo Wallin
Plats: Gästgivarehagen i Vimmerby, kommer vara skyltat från 34:an på utställningsdagen.

Sista anmälan 27 augusti.
Frågor kontakta Marika Widesdotter, 0706 06 93 82, marika@vagbrytaren.com

© Copyright Kalmars Dreverklubb | Skapad av Rawdesigns