Kalmar läns dreverklubb

Vår nuvarande sida bygger på en teknik som inte stöds längre av webbhotellet. Svenska dreverklubben erbjuder en ny hemsidetyp och vi har beställt denna. Den kommer att lanserar under våren 2019.

VIKTIG INFO:

Utställning
Anmälningsavgift: Valp och championklass 100 kr, övriga klasser 240 kr. Insättes på bankgiro 5947-9253
Anmälningsblankett PDF
Anmälan via post eller e-post till kommissarie
Marika Widesdotter, marika@vagbrytaren.com
Släthult 118, 579 90 Berga
0491 50098, 070 606 93 82
Vimmerby
Plats: Gästgivarehagen. Följ skyltar från 34:an.
Tid: lördag 31 augusti 2019.
Domare: Bo Wallin
Utställningen börjar kl 10, nummerlappsuthämtning från kl 9.

Drevprov
Särskilt drevprov: 1/10-31/12 2018, 1/1-31/1 2019

Startavgift: 200 kr insättes på Kalmar läns dreverklubbs bankgiro: 5947-9253
Domaravgift är 300 kr som betalas till domaren på provdagen. Domaren skall även få milersättning enligt överenskommelse med provtagaren. Klubbens rekommendation är 18,50 kr/milen.
Anmälan eller förfrågan till kommissarie Berndt Axelsson Telefon: 070-671 58 65, E-post: bekax@punkt.se
Biträdande kommissarie Lars Nilsson Telefon: 072-732 35 70, E-post: lars.nil@hotmail.com

DOMARLISTA:
Claes Carlsson Gullabo, 0486-30377
Gösta Edgren, Hultsfred, 0495-41894
Michael Ek, Blomstermåla, 0499-21048
Bo Johansson, Borgholm, 0485-564055
Jan Gunnarsson, Gullringen, 0492-25022
Kjell Jonsson, Kalmar, 070-6877796
Marcus Karlsson, Träthult, 0485-74022
Ebbe Källström, Hultsfred, 0495-41147
Gösta Lergeborg, Oskarshamn, 0491-33275
Bengt Persson, Västervik, 070-6602720
Kjell Johansson, Mönsterås, 070-6558441
Bertil Grandalen, Västervik, 0490-31425, 070-331 47 46
Börje Pettersson, Gamleby, 0493-51675
Peter Gustavsson, Högsby, 070-668 04 54
Josef Lengyel, Oskarshamn, 070-3585489
Sven-Erik Johansson, Södra Vi, 070-4048142
Lars Nilsson, Vimmerby, 0727 - 32 35 70