En jaktdag på Torsmåla, Norrhult Jaktmark, med elever och Lärare från Ljusdals Naturbruksgymnasium

Den 17/11 var elever från Ljusdal naturbruksgymnasium på besök hos mig och Kalmar dreverklubb, för att jaga småvilt. Det var sex elever och en lärare, det var tolfte året i rad som de är nere och hälsar på. Vi började dagen med fika och genomgång inför första jaktsåten. Jag släppte min drever tik Anki, hon tog upp nästan omgående, det buktade runt en stund i såten innan det bröt ut mellan två skyttar. Under tiden hade en skytt sett get med två kid och en skytt ett ensamt rådjur, så jag beslöt att släppa min unghund Tage, som är valp efter Anki, han tog också upp omgående, drevet gick i trånga bukter och gick förbi en av skyttarna men han hade inte kulfång så han avstod. Efter en lite vidare bukt så kommer djuret tillbaka till samma skytt och han fäller djuret, vi avbryter såten och samlas vid jaktkojan för korvgrillning och förtäring. Christer och jag förbereder för jakten i andra såten och lottar ut passen, jag släpper Tage först och han tar upp direkt. Drevet går rakt mot passkyttarna men slinker igenom, så jag släpper Anki och även hon tar upp omgående och driver i mycket trånga bukter innan hon driver rakt mot pass tre. Det kommer en liten bock men skytten får inget bra läge. Under tiden så kommer Tages jakt tillbaka och går på en passkytt som fäller en bock, och vi avbryter jakten för eftermiddagsfika. Skytt i första såten heter Hannes Söderman, och i andra såten Simon Nordin. Skolan tackade för mycket trevlig och händelserik dag med fina jakter, och läraren Christer Lundh frågad om de fick komma nästa år igen, vi tackade för mycket trevlig dag och hälsade de hjärtligt välkomna åter.

Vi som höll i jakten var jag = Lars Nilsson, Christer Henriksson