Nationellt unghundsprov 26 oktober och 28 december

Nu kan du anmäla din unghund på DreverData till nationellt unghundsprov 26 oktober. Sista anmälningsdag 26 september. Anmälan för 28 december öppnar senare.

Klicka på länken för att läsa information i sin helhet från Svenska Dreverklubben:

Nationellt unghundsprov (mäst) – Svenska Dreverklubben

Ansvarig i vår klubb är Josef Lengyel. 0703585489
joseflengyel54@gmail.com

Sammanfattning:

Allmän information – Nationellt unghundsprov

Nationellt unghundsprov erbjuder unga hundar (12-24 månader) att starta på drevprov med särskilt anpassade regler. Syftet är att snabbt få en avelsutvärdering på unga hundar utan att pressa dem för hårt. Provdagen är förkortad och  kravet för ett första pris är lägre, jämfört ett vanligt drevprov.

Information – Nationellt unghundsprov  – 2021

Krav för deltagande:

Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!

Provdatum: 26 Oktober 2021 (Sista anmälningsdag 26/9 2021) samt 28 December 2021 (Sista anmälningsdag 27/11 2021). Medlemmar äger rätt att starta samma hund på ett av följande datum, alltså inte båda! Äger man flera unghundar går det naturligtvis att starta en ny hund vid nästa provtillfälle.

Provets genomförande:
Deltagande hundar startar på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben! Dom som inte har ett eget halsband från Tracker eller kan låna av en vän, får låna ett som kommer på posten innan provet.

Priser:
Hundpejlar från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.