Inställda utställningar

Svenska dreverklubben har beslutat med anledning av SKKs rekommendationer kring tävlingsverksamhet, att samtliga utställningar är inställda till 30 September 2020.