Dokument

På Svenska dreverklubbens hemsida hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår utställningsverksamhet. Hur en utställning går till beskrivs här (svenskadreverklubben.se) & hur man anmäler sig till utställning beskrivs här (svenskadreverklubben.se).

Nedan presenteras dokument som är specifika för Kalmars dreverklubbs utställningsverksamhet.

  • Kommer snart…

© Copyright Kalmars Dreverklubb | Skapad av Rawdesigns