Klubbkamp 2024

För att kvalificera sig till klubbkampen 2024, krävs minst två starter i öppen klass under perioden 1 oktober 2023 till och med 31 januari 2024. De starter med högst SM poäng räknas samman.

Om du har frågor om detta kontakta Josef Lengyel, joseflengyel54@gmail.com.